Bonid Personal


Kvalificerad Arbetskraft inom Metallindustrin.


Mer

JobbmöjligheterVisa erbjudanden

Säkert boendeMer

Kontaktuppgifter

Om ni har frågor, kontakta oss!


Bonid Personal s.r.o.

Klincová 35, SK 821 08 Bratislava, Slovensko

+421 (0)908 224 028

breda@bonid.eu

Kontakt i Sverige - sales agent

jonatan@bonid.se